We don't waste water!

Despre Firma Eco Design

Despre noi

Domeniul de activitate principal este cel al protecţiei mediului prin elaborarea de studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor şi al ingineriei mediului legate de ape, prin acordarea de consultanţă şi întocmire de documentaţii tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor.

Strategia firmei este de a promova pe piaţa românească, prin proiectare şi execuţie, tehnologii ecologice, pentru tratarea apelor în scopul potabilizării apelor precum şi pentru epurarea apelor uzate industriale şi menajere cu tehnologii agrementate în România.

În domeniul de activitate menţionat firma noastră poate acoperii toată gama apelor uzate. Astfel prin antreprenoriat realizăm pe lângă proiectare şi execuţia unor lucrări de alimentări cu apă. În domeniul epurării apelor uzate industriale care au o diversitate mare, realizăm partea de proiectare tehnologică în funcţie de rezultatele analizelor de laborator efectuate de unităţi independente performante. Pentru punerea în aplicare a soluţiilor tehnologice proprii de epurare sau de tratare a apei în scopul potabilizării, firma noastră colaborează cu multe firme de prestigiu producătoare de echipamente şi accesorii.

1). Alimentări cu apă
- Consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune pentru captări, reţele, bazine de compensare şi rezervoare de stocare, staţii de tratare 

2). Colectare ape uzate
- Consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune pentru reţele de colectare
- Furnizare echipamente şi accesorii pentru colectarea şi eliminarea apelor pluviale şi reziduale

3). Staţii de epurare pentru ape uzate
- Consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune pentru staţii de epurare
- Furnizare echipamente şi accesorii pentru Epurare mecanică și Epurare biologică

4). Tratarea nămolului
- Consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune
- Furnizare echipamente şi accesorii

5). Tratarea deşeurilor
- Consultanţă, proiectare, execuţie, punere în funcţiune
- Furnizare echipamente şi accesorii pentru:
Depozite pentru reziduri menajere şi industriale
Bataluri pentru reziduri petroliere
Bataluri pentru reziduri periculoase

                                                                        

Pentru informaţii detaliate despre programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul: 

www.fonduri-ue.ro